2011, , 1000 1500, , , 2011 , , , , , , nc110, 5, , 2012, , , , , ,


:

02/06/2010 05:21:39

...

23/06/2011 04:02:12

...

24/03/2010 08:02:08

.. ! (ibm, toshiba, dell, hp, sony, acer, hitachi, fujitsu, gateway, nec etc) ...

2011

1000 1500